Описание стенда "Эколята-Дошколята" МБДОУ №41

Презентация стенда "Эколята-Дошколята" МБДОУ №41   https://disk.yandex.ru/d/CdDLGw1xQjFGQg 

Фото "Эколята-Дошколята"МБДОУ №41 https://disk.yandex.ru/i/LfCcdlcfCJQ9Vg